สอบปฏิบัติการรายวิชา การวางแผนรายการอาหาร

      Comments Off on สอบปฏิบัติการรายวิชา การวางแผนรายการอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดสอบปฏิบัติการรายวิชา การวางแผนรายการอาหาร ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นการบูรณาการเมนูอาหารกับธีมงานต่าง ๆ โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้เกียรติร่วมงานดังกล่าว ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 – 15.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี