ร่วมเป็นเกียรติและให้การสนับสนุนในงานการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28

      Comments Off on ร่วมเป็นเกียรติและให้การสนับสนุนในงานการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนวิทยาเขตเข้าร่วมเป็นเกียรติและให้การสนับสนุนในงานการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค โดยได้รับเกียรติจากนายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานเปิดงานและมอบเกียรติบัตรขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรม โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 – 16.00 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 2 สุพรรณบุรี