ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

      Comments Off on ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562) โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมจัดขึ้นในวันที่ 1 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.30 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี