วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการจัดงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี  ครั้งที่ 12 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี