วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมในการดำเนินกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมในการดำเนินกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา และบุคลากรกองบริการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และสาขาวิชาธุรกิจการบิน  เข้าร่วมในการดำเนินกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 69 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562  เวลา 07.30-09.00 น. โดยช่วยอำนวยความสะดวกในการตักบาตร และทำงานร่วมกับอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดสุพรรณบุรี