อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ สาขาคหกรรมศาสตร์เป็นวิทยากรบรรบายสอนการทำอาหารไทยให้กับบุคคลภายนอกใน หลักสูตรอาหารไทย รุ่นที่168

      Comments Off on อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ สาขาคหกรรมศาสตร์เป็นวิทยากรบรรบายสอนการทำอาหารไทยให้กับบุคคลภายนอกใน หลักสูตรอาหารไทย รุ่นที่168

วันที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 8.30 -16.30น. อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรบายสอนการทำอาหารไทยให้กับบุคคลภายนอกใน หลักสูตรอาหารไทย รุ่นที่168 ของโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต โดยเมนูอาหารที่ใช้ในการอบรมคือ ปลาผัดเปรี้ยวหวาน แกงเขียวหวานไก่ ยำหมูย่าง ข้าวตังหน้าตั้ง และตะโก้แห้ว