วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุม คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี (คปอ.)

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุม คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี (คปอ.)

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุม คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี (คปอ.) เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและด้านอาคารสถานที่ เพื่อความปลอดภัยในเรื่อง ต่างๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม
อาคารสวนแก้ว 2 วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมี ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุม