วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงาน “เกมส์กีฬาสัมพันธ์สมานฉันท์มหาวิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันตก 61”

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงาน “เกมส์กีฬาสัมพันธ์สมานฉันท์มหาวิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันตก 61”

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และคุณพงศ์พิชาญ สุอังคะวาทิน เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประกอบด้วย นักศึกษาจากหลักสูตร
วิทยาศาสคตร์เครื่องสำอาง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ หลักสูตรออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง และหลักสูตรการบิน รวม 20 คน ) เข้าร่วมงาน “เกมส์กีฬาสัมพันธ์สมานฉันท์มหาวิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันตก 61” โดย นายธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย โดยมีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมงานดังกล่าว จำนวน 7 สถาบัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลจำนวน 5 เหรียญทองแดง จากกีฬาประเภท 1. ฟุตซอลชาย 2. แชร์บอลหญิง 3. ปิงปองหญิงเดี่ยว 4. กินวิบากชาย 5. กินวิบากหญิง