วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ ได้นำกระทงลอยขนาด ๑.๕๐ เมตร ซึ่งจัดทำโดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน ร่วมจัดแสดงในกิจกรรมดังกล่าว วันที่ ๒๒ พฤศิจกายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำท่าจีน ตั้งแต่สะพานข้ามวัดพระรูปถึงสะพานอาชาสีหมอก โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี