วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโดยอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ณ บริเวณวัดวรจันทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน