สถาบันขงจื่อ บรรยายวิชาการ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน (สำหรับธุรกิจโรงแรม)

      Comments Off on สถาบันขงจื่อ บรรยายวิชาการ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน (สำหรับธุรกิจโรงแรม)

ดร.ธนาภรณ์ โคตรพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายไทย และ อาจารย์ปิยะดา ศรีบุศย์ดี อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจโรงแรม ได้รับเชิญไปบรรยายวิชาการ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน (สำหรับธุรกิจโรงแรม) ณ ห้องไดมอน ชั้น 6 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในโรงแรมมีความรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมจีน เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการสำหรับลูกค้าชาวจีนอย่างถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันลูกค้าชาวจีนมีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการเรียนรู้และทำความเข้าใจกับชาวจีนให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มาเข้าร่วมฟังบรรยายทั้งสิ้นรวม 30 คน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 – 17.00 น.