สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทำอาหารประเภท Modern Thai cuisine

      Comments Off on สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทำอาหารประเภท Modern Thai cuisine

นายธนดล ชดช้อย นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทำอาหารประเภท Modern Thai cuisine ในการแข่งขัน สุดยอดเชฟ Thailand’s International culinary cup (TICC) 2018 ครั้งที่ 24 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561