รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ OTOP นวัตวิถีของอำเภออู่ทอง

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ OTOP นวัตวิถีของอำเภออู่ทอง

วันที่ 3 กันยายน 2561 ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ OTOP นวัตวิถีของอำเภออู่ทอง ประกอบด้วย ตำบลจรเข้สามพัน ตำบลกระจัน ตำบลดอนคา ตำบลอู่ทอง ตามกรอบการดำเนินงานของโครงการฯ และแนะนำในการพัฒนา จุดเด่น อัตลักษณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน ณ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี