กรรมการตัดสินการประกวด เผือกกวน ในงานกวน สาน ศิลป์ เช็คอินเมืองสองแคว และตลาดประชารัฐ

      Comments Off on กรรมการตัดสินการประกวด เผือกกวน ในงานกวน สาน ศิลป์ เช็คอินเมืองสองแคว และตลาดประชารัฐ

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับเกียรติเป็นกรรมการตัดสินการประกวด เผือกกวน ในงานกวน สาน ศิลป์ เช็คอินเมืองสองแคว และตลาดประชารัฐ ในวันที่ 14-23 สิงหาคม 2561 ณ ศาลหลักเมือง จังหวัดพิษณุโลก