วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30-14.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น “การปฏิบัติการเพื่อให้บริการประชาชน” ร่วมกับโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีบุคลากรและนักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และงานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมสาธิตและจัดจำหน่ายแซนวิชครีมชีส ลูกชิ้นและไส้กรอกสวนดุสิต ให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้ชมและชิม บรรยากาศภายในงานยังมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมงาน ณ วัดลาดบัวหอม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี