การอบรมสอนการทำซูชิอาชีพกับชุมชน

      Comments Off on การอบรมสอนการทำซูชิอาชีพกับชุมชน

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ และผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมสอนอาชีพกับชุมชน จัดโดยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ในการสอนการทำซูชิร่วมกับ เชฟ อภิญญา จากประเทศออสเตรีย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี