การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ประเภททีม Thailand Ultimate Chef Challenge 2018 (TUCC)

      Comments Off on การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ประเภททีม Thailand Ultimate Chef Challenge 2018 (TUCC)

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 นายเจนณรงค์ ทองเกิด นางสาวดรุณี เรืองเดช นางสาววิไลวรรณ ใหญ่ยิ่ง นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ประเภททีม ในการแข่งขัน “สุดยอดเชฟไทยแห่งปี ครั้งที่ 7” หรือ Thailand Ultimate Chef Challenge 2018 (TUCC) ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี