แข่งขันด้านอาหาร ในการแข่งขัน “สุดยอดเชฟไทยแห่งปี ครั้งที่ 7” หรือ Thailand Ultimate Chef Challenge 2018 (TUCC)

      Comments Off on แข่งขันด้านอาหาร ในการแข่งขัน “สุดยอดเชฟไทยแห่งปี ครั้งที่ 7” หรือ Thailand Ultimate Chef Challenge 2018 (TUCC)

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้เข้าแข่งขันด้านอาหาร ในการแข่งขัน “สุดยอดเชฟไทยแห่งปี ครั้งที่ 7” หรือ Thailand Ultimate Chef Challenge 2018 (TUCC)เพื่อค้นหาสุดยอดเชฟทั้งในระดับมืออาชีพและระดับเยาวชน ในมาตรฐานการแข่งขันระดับโลก และถือเป็นการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 1,000 คนจากกว่า 10 ประเทศทั่วโลก การแข่งขันในครั้งนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีที่ได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลเหรียญทองแดง
1. รายการแข่งขัน Main Course Duck
นายกิตตินันธ์ บุญปิยะ
นายปิยะภัทร์ สวัสดิ์นาที
2. รายการแข่งขัน Main Course Pork and Chicken
นาย ธาม ประคองสังข์
3. รายการแข่งขัน Classic Thai Cusine
นายศิรพงศ์ เพ็ชรศรีสม
รางวัล Diploma
1. นายสรยุทธ โฉมงาม 2. นางสาวสิรินทรา เทพพานิช 3. นายณัฐวี ศรีสัตย์ 4. นายธนกร เพียรชอบ 5. นายณัฐกมล ธีระเดชธำรง 6. นายกิตติพิชญ์ แก้วตาปี 7. นายณัฐดนัย แซ่ลี้ และ8. นางสาวสวิตตา ศรีพนม
โดยการแข่งขันจัดขึ้น เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี