วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30-13.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
เข้าร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น “การปฏิบัติการเพื่อให้บริการประชาชน” ร่วมกับโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีบุคลากรและนักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์, กองบริการนักศึกษา,งานประชาสัมพันธ์ และมีการสาธิตการทำขนมปังหน้าไก่ ให้ประประชาชนที่มาร่วมงานได้ชมและชิม บรรยากาศภายในงานยังมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมงาน ณ วัดตะลุ่ม หมู่ที่ 11 ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี