จัดบูธสาธิตขนมไทย “กระทงทอง” และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมโฮมเบเกอรี่

      Comments Off on จัดบูธสาธิตขนมไทย “กระทงทอง” และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมโฮมเบเกอรี่

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น. กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมจัดบูธสาธิตขนมไทย “กระทงทอง” และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมโฮมเบเกอรี่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์การบริการต่างๆ เช่น สระว่ายน้ำ ฟิตเนส สนามเทนนิส อาคารที่พัก และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้เป็นที่รู้จักของประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรีมากขึ้น โดยจัดงาน ณ บริเวณชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สุพรรณบุรี