วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น “การปฏิบัติการเพื่อให้บริการประชาชน” ร่วมกับโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีบุคลากรและนักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี สาธิตการทำขนมบัวลอย ให้ประประชาชนที่มาร่วมงานได้ชมและชิม บรรยากาศภายในงานยังมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี