สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

      Comments Off on สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

นายชาญณรงค์ ทองอ้ม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะโรงเรียนการเรือน สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 27 World Skills Thailand National Competition  2018 สาขาการประกอบอาหาร  ระหว่างวันที่  19-22 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  โดยเยาวชนที่ชนะการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติในครั้งนี้จะได้รับคัดเลือกไปการแข่งขันฝีมือแรงงานทั้งในระดับอาเซียนและระดับนานาชาติต่อไป