ร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น “การปฏิบัติการเพื่อให้บริการประชาชน”

      Comments Off on ร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น “การปฏิบัติการเพื่อให้บริการประชาชน”

วันอังคาร​ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-14.00 น. สาขาวิชาภาษาจีน เข้าร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น “การปฏิบัติการเพื่อให้บริการประชาชน” ณ วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ) อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี