สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ร่วมกิจกรรมการเรียนมวยไทย

      Comments Off on สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ร่วมกิจกรรมการเรียนมวยไทย

วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 17.30-19.00 น. อาจารย์ผุสดี ขจรศักดิ์สิริกุล อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ นำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนมวยไทย โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้สอน ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ณ โถงชั้น 2 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี