สาขาวิชาภาษาจีน บริการวิชาการแก่ชุมชน

      Comments Off on สาขาวิชาภาษาจีน บริการวิชาการแก่ชุมชน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน จัดโดยจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนำนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ จากโครงการบูรณาการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต “มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเคลื่อนที่ปี 61” ในครั้งนี้สาขาวิชาภาษาจีน ได้สาธิตการถักเชือกจีน ให้ประประชาชนที่มาร่วมงานได้ลองปฏิบัติและนำกลับเป็นที่ระลึก บรรยากาศภายในงานยังมีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนอีกหลายหน่วยงาน ร่วมให้บริการประชาชน ณ วัดดอนไร่ ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561