มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานหกรรมอาหารอร่อย ของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 18

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานหกรรมอาหารอร่อย ของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 18

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานหกรรมอาหารอร่อย ของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 18
โดยมีสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาการและการบริการ และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมออกบูท สาธิต โชว์ ชิมโดยการสาธิตการทำอาหารให้แก่ผู้ที่มาเที่ยวชมภายในงานและยังได้เรียนรู้และลองปฏิบัติจริง ทั้งนี้บุคลากรโครงการปฏิบัติการเนย ยังร่วมออกร้านขายสินค้าซึ่งเป็นผลิตภันฑ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ 12 -18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกังสดาลย์ปาร์ค ถนนพันศรโยธา
(ถนนม้าสีหมอก) อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี