สถาบันขงจื่อ มสด. ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาจีนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561

      Comments Off on สถาบันขงจื่อ มสด. ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาจีนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561

รายละเอียดโครงการค่ายภาษาจีนภาคฏดูร้อน2018  (Clickที่นี่)