ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ”อาหารชาววัง”และ”เครื่องหอมไทย” ผ่านไทยรัฐทีวีช่อง 32HD ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2561

      Comments Off on ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ”อาหารชาววัง”และ”เครื่องหอมไทย” ผ่านไทยรัฐทีวีช่อง 32HD ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ผศ.โสภาพรรณ อมตะเดชะ ที่ปรึกษารองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี นายวรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี,ผศ.ดร.สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา และนางสาวสุรีรัตน์ จิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม ประสานและให้ความร่วมมือกับบริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับ”อาหารชาววัง”และ”เครื่องหอมไทย”เพื่อบันทึกเทปโทรทัศน์  ของสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐภายใต้หัวข้อ”ไทยรัฐทีวี” ผู้ผลิตรายการสารคดี”ลักษณะไทย”ถ่ายทอดเรื่องราวประเพณีศิลปวัฒนธรรมของไทยที่มีคุณค่าควรสืบสาน และอนุรักษ์ให้คงคู่ชาติไทย ผ่านการเล่าเรื่องราวที่กระชับด้วยความยาว 1 นาที ออกอากาศทุกวัน ก่อนข่าวภาคค่ำ เวลาประมาณ 19.30น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง 32 HD ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2561 นี้ ทั้งนี้ได้เล่าเรื่องราวโดยอาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ และ นายณัฐพร กล่ำผลปลูก พร้อมนักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ และหลักสูตรธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ถ่ายทำในวันที่ 19 – 20 มกราคม 2561  ณ บ้านขุนช้าง วัดป่าเลไลยก์ และบ้านยะมะรัชโช จังหวัดสุพรรณบุรี