ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน

      Comments Off on ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย การพบประชาชน การลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพปัญหาของจังหวัดและการประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมเตรียมความพร้อม จัดขึ้น ในวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ห้องประชุม MC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี