มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการวันเด็กแห่งชาติปี 2561

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการวันเด็กแห่งชาติปี 2561

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 8.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยสาขาการศึกษาปฐมวัย, สาขาเทคโลโลยีการประกอบอาหารและการบริการ, สาขาคหกรรมศาสตร์, สาขาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการวันเด็กแห่งชาติปี 2561 ณ หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21