วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

วันพุธที่ 11 มกราคม 2561 งานวิชาการและงานทะเบียน​ และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในงาน B.J.1 Open House ครั้งที่ 3 “มหกรรมการศึกษาเปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่สากล” ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนักเรียนจำนวนมากให้ความสนใจสอบถามรายละเอียดสาขาที่เปิดรับสมัคร และกำหนดการต่างๆ ในการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561