นิทรรศการอาหาร จีน ญี่ปุ่น เกาหลี

      Comments Off on นิทรรศการอาหาร จีน ญี่ปุ่น เกาหลี

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดนิทรรศการอาหาร จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ภายในนิทรรศการประกอบด้วยการสาธิตการทำอาหาร การแสดงผลงานการตกแต่งจานอาหาร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการกองบริการ และนางสาวสุรีรัตน์ จิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา กิจกรรมจัดขึ้นในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.30 – 16.00 น.  ณ ห้องโถง อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี