ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 20,000 ดอก ให้กับจังหวัดสุพรรณบุรี

      Comments Off on ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 20,000 ดอก ให้กับจังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และอาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 20,000 ดอก ให้กับจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี