โครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพ

      Comments Off on โครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เผยแพร่ความรู้การทำขนมช่อม่วง ปอเปี๊ยะทอด การชงกาแฟโบราณ และการประดิษฐ์พวงกุญแจจากผ้าไทยสู่ชุมชน ในโครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพ ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 22 กันยายน 2560