บุคลากรกองกลางส่งมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) 

      Comments Off on บุคลากรกองกลางส่งมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) 

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้นำบุคลากรกองกลางส่งมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) จำนวน 2,000 ดอก ให้แก่สาขาคหกรรมศาสตร์ จากการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์) เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ. ห้องปฏิบัติการศิลปประดิษอาคารแววเที่ยงธรรม ชั้น 1 อาคารแววเที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี