โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพตามแนวทางพระราชดำริ

      Comments Off on โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพตามแนวทางพระราชดำริ

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์เป็นวิทยากรสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ ในโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพตามแนวทางพระราชดำริ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 23 สิงหาคม 2560