ประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิค การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค

      Comments Off on ประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิค การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค

อาจารย์หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เข้าประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิค การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค จัดโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ณ โรงแรมเลิศธานี จังหวัดสุพรรณบุรี 7 กรกฎาคม 2560