วิทยากรสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์

      Comments Off on วิทยากรสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์

อาจารย์หลักสูตรคหกรรมศาสตร์เป็นวิทยากรสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ ในโครงการกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี 27 มิถุนายน 2560