โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ณ วัดดอนมะเกลือ

      Comments Off on โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ณ วัดดอนมะเกลือ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน จัดโดยจังหวัดสุพรรณบุรี และได้นำนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากโครงการบูรณาการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต “มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเคลื่อนที่ปี 60”  โดยสาขาคหกรรมศาสตร์ ได้สาธิตการทำปอเปี๊ยะทอด    บรรยากาศภายในงานยังมีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนอีกหลายหน่วยงาน ร่วมให้บริการประชาชน ณ วัดดอนมะเกลือ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2559