ตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี)

      Comments Off on ตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี) ประจำปีการศึกษา 2556-2559 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา