การแข่งขัน ประเภท Main Corse pork and chicken

      Comments Off on การแข่งขัน ประเภท Main Corse pork and chicken
ในชื่ออาหารคือ Pan Scar Chicken Roll with herb mousse with Tom Kha sauce,And Pork Belly with Sweet Gravy,Deef-fried pork ball,serve with Rice Butterfly pea and Saute Apple/Vegetables. ในงาน Thailand Ultimate Chef Challenge 2017 จัดที่ อิมแพคเมืองทองธานี ในวันที่ 31พฤษภาคม – 4มิถุนายน 2017 ควบคุมการฝึกซ้อม โดย อ. ปภัสมน เวชกิจ อ.จันทรกานต์ ทรงเดช และอ . ณัฐธิดา กิจเนตร