การอบรมร้อยมาลัยในโอกาสต่าง ๆ

      Comments Off on การอบรมร้อยมาลัยในโอกาสต่าง ๆ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมกิจกรรม การอบรมร้อยมาลัยในโอกาสต่าง ๆ ในงานมีการแข่งขันการร้อยมาลัย และสอนการร้อยมาลัยโดยสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 -16.00 น.