ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ณ วัดหนองผักนาก

      Comments Off on ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ณ วัดหนองผักนาก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน จัดโดยจังหวัดสุพรรณบุรี และได้นำนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น “มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเคลื่อนที่ปีการศึกษา 2559”  โดยสาขาการศึกษาปฐมวัย ได้สาธิตการทำแป้งโด เพื่อพัฒนาทักษะทางร่างกาย ความคิดและเสริมสร้างจินตนาการเด็กเล็ก บรรยากาศภายในงานยังมีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนอีกหลายหน่วยงาน ร่วมให้บริการประชาชน ณ วัดหนองผักนาก ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2559