วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน จัดโดยจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนำนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ จากโครงการบูรณาการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต “มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเคลื่อนที่ปี 60” ในครั้งนี้สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้สาธิตการทำขนมทองหยอด ให้ประประชาชนที่มาร่วมงานได้ชมและชิม บรรยากาศภายในงานยังมีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนอีกหลายหน่วยงาน ร่วมให้บริการประชาชน ณ วัดดอนสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560