วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา

วัน​ศุกร์​ที่ 15 ธันวาคม​ 2560 สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง  งานวิชาการและงานทะเบียน​ และงานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้า​แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสระกระโจม​โสภณ​พิทยา  อำเภอดอนเจดีย์​ จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยได้แนะนำสาขาที่เปิดรับสมัคร  และกำหนดการต่างๆ ในการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561​