รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนทุนพระราชทานฯ

      Comments Off on รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนทุนพระราชทานฯ

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์  ประจำปีการศึกษา2560 และมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลาการเปรียญ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา