วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม ปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ณ วัดหนองกระทู้

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม ปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ณ วัดหนองกระทู้

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร และโครงการ ปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน จัดโดยจังหวัดสุพรรณบุรี และได้นำนักศึกษาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น “มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเคลื่อนที่ปีการศึกษา 2559” ในการสาธิตการทำข้าวเหนียวเหลืองหน้ากุ้ง  โดยสาขาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน ให้ผู้เยี่ยมชมบูธและผู้ที่สนใจการทำ ข้าวเหนียวเหลืองหน้ากุ้ง ได้ชมและชิม ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมและถ่ายภาพร่วมกับบูธสาธิตอาหารของมหาวิทยาลัย ภายในงานยังมีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนอีกหลายหน่วยงาน ร่วมให้บริการประชาชน ณ วัดหนองกระทู้ ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 22 กันยายน 2559

« of 2 »