นำผู้เข้าประกวด Freshy boy Freshy girl เข้าชมโขน ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี ตอนสงคราม 3 อสุรา

      Comments Off on นำผู้เข้าประกวด Freshy boy Freshy girl เข้าชมโขน ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี ตอนสงคราม 3 อสุรา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมค้นหาดาวดวงใหม่ ปีที่5 อย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย โดยนำผู้เข้าประกวด Freshy boy Freshy girl เข้าชมโขน ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี ตอนสงคราม 3 อสุรา