ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแกะสลักผักและผลไม้ ประเภททีม

      Comments Off on ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแกะสลักผักและผลไม้ ประเภททีม

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 นางสาวชลธิชา ศิริประยงค์ นางสาวนลินรัฐ รอดพยุง นายเจนณรงค์ ทองเกิด นักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน การแกะสลักผักและผลไม้ และได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแกะสลักผักและผลไม้ ประเภททีม 3 คน ในงาน THAILAND INTERNATIONAL CULINARY CUP 2016 (TICC) 2016 ณ ไบเทค บางนา