งานไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

      Comments Off on งานไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดงานไหว้ครู โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานงานไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 และมีคณาจารย์สาขาต่างๆ เจ้าหน้าที่ของวิทยาเขตศึกษาเข้าร่วมงาน มีการให้โอวาทโดยกิจกรรม จัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

« of 3 »